Select Page
LOCALE TRADITIES

LOCALE TRADITIES

De inwoners van VINLAND veroorloven zich ook vrije producties. Vincent Jobse schrijft regelmatig prikkelende artikelen en blogs, voor reclamemagazine Credits en verzorgt workshops voor Vindcreatieven.nl, o.m. op het gebied van conceptontwikkeling en marketing. Ook...