Select Page

De inwoners van VINLAND veroorloven zich ook vrije producties. Vincent Jobse schrijft regelmatig prikkelende artikelen en blogs, voor reclamemagazine Credits en verzorgt workshops voor Vindcreatieven.nl, o.m. op het gebied van conceptontwikkeling en marketing. Ook andere Vinlanders begeven zich voortdurend buiten de gebaande paden. Daarnaast organiseert VINLAND tweemaandelijks de Brainstormsalon, waar allerlei creatieve geesten op uitbundige wijze hedendaagse tijdverschijnselen trachten te duiden.